Välkommen

Här kan du ta del av information i ditt tvistlösningsärende. Du kan också skicka in handlingar och meddelanden i ärendet till nämndens kansli. Observera att detta inte gäller ärenden som bolaget skickat in.  


För att logga in krävs att du har ett giltigt BankID.


Om du har ansökt om prövning men inte kan se ditt ärende efter att du loggat in kan det bero på att kansliet ännu inte har registrerat ärendet.


Observera att uppgifterna och handlingarna i ditt ärende tas bort sex månader efter att yttrandet har publicerats.


Har du frågor kontakta kansliet!


Inom kort kommer en utseendemässig förändring ske av den digitala ansökningsblanketten och portalen (där du loggar in med BankID för att följa ditt ärende).