Tekniskt underhåll

På grund av planerat tekniskt underhåll kommer du den 21 - 26 februari inte kunna göra digitala ansökningar eller logga in i ditt ärende med BankID. Du kan göra en ansökan eller komplettera ditt ärende per post. Ansökningsblankett finns att hämta på www.trafikskadenamnden.se Vår postadress hittar du längre ner på sidan.