Ärendets gång

 

1. När den sökande fyllt i en ansökan registreras ärendet hos nämndens kansli. En bekräftelse skickas till den som ansökt. Ärendet kan följas online om man loggar in via BankID, saknar du det kan du istället välja en manuell hantering av ärendet och all kontakt sker då per post.

2. Nämndens kansli ser till att bolaget får del av ansökan och ges möjlighet att komma in med svar på denna. Så snart bolagets svar har kommit in till nämndens kansli får den som har ansökt om prövning möjlighet att komma in med komplettering. Både den sökande och bolagets handläggare kan logga in i ärendet och ta del av alla handlingarna. När man är inloggad kan man dessutom komplettera med handlingar i ärendet eller skicka meddelande till nämndens kansli. Varje gång det kommer in kompletteringar i ärendet informerar nämndens kansli den andra parten så man kan komma in med ytterligare komplettering, om så önskas.

3. När den som ansökt om prövning eller försäkringsbolaget inte har något mer att tillägga sätts ärendet ut på ett sammanträde.

4. Efter nämndens sammanträde får både den som ansökt om prövning och bolagets handläggare del av nämndens yttrande. Yttrandet är rådgivande för bolaget. Yttrandet och informationen i ärendet är tillgängligt online - efter inloggning - i sex månader efter sammanträdet.

Ansökningsblankett - Trafikskadenämnden