Manual

För sökande och ombud:

Instruktion för att fylla i ansökan om prövning: /file/instruktioner-for-att-fylla-i-ansokan-om-provning.pdf

Användarmanual till portal för sökande och ombud: /file/anvandarmanual-till-portal-for-sokande-och-ombud.pdf

 

För bolag och skadereglerare:

Tips för att fylla i bolagets formulär med inställning: /file/tips-for-att-fylla-i-bolagets-formular-med-installning.pdf

Användarmanual till portal för skadereglerare: /file/anvandarmanual-till-portal-for-skadereglerare.pdf