Publicering av ansökningar i portalen

den 1 februari 2017 00:00 0

Bolaget kan se ett ärende i portalen först när ansökan är komplett och den har godkänts av nämndens kansli.